Vi dokumenterar en historia från en svunnen tid

Uddevalla Central i slutet av 50-talet, Yo1p. Sundsbron, timmerhantering vid Ellenösjön.

Vi är en grupp personer, som träffades 2005 och som i många fall har anknytning till Lelångenbanan, och med hjälp av Sensus bildade vi Sällskapet Lelångenbanan 2006. Till att börja med fick vi låna en källarlokal i centrala Uddevalla.

Våra första moduler, Lane och Sportstugan vid Bjursjön, följdes snart av Uddevalla Centralstation och Sundsbron. När dessa började närma sig färdigställande och medlemsantalet bara växte började vi se oss om efter en ny lokal.            

En sådan dök upp på det gamla varvsområdet dit vi flyttade 2010. Efter en mellanlandning på ett industriområde i Uddevallas östra utkant fick vi genom lokalbefolkningens försorg tag i ett gammalt klubbhus där vi sedan 2016 håller till permanent.

Att vi skulle välja skalan 1:87 eller H0 stod klart ganska tidigt, detta är ju den i modelljärnvägssammanhang vanligaste skalan. 

Lelångenbanan var ju smalspårig och det närmaste vi kunde hitta förebilden i skala 1:87 heter H0n3. Det innebär att spårvidden på rälsen är 10,5 mm mot normalspårets 16,5 mm.

Den rullande materielen såsom motorlok, rälsbussar, släpvagnar och godsvagnar ägs av både föreningen och medlemmarna, och de är byggda efter exakt förebild. Som exempel har modellerna samma nummer de en gång i tiden hade på Lelångenbanan.