Spåren efter en försvunnen järnväg

Rälsbuss YBo5p strax norr om Färgelanda Station 1964.

 Lelångenbanans Dag 14 september kl. 11-16 Ängebacken, Uddevalla.

 

Vi bygger upp Lelångenbanan  i skala 1:87 och försöker återskapa delar av denna järnväg så som den såg ut i slutet av femtiotalet. Vi kan av praktiska skäl inte bygga hela sträckan Uddevalla-Bengtsfors och vi måste koncentrera oss på landskapet alldeles intill banan.Det kommer att bli fler och fler spännande moduler som växer fram och så småningom hoppas vi att kunna visa upp vårt bygge med så många stationer och miljöer som möjligt.

Ett projekt i samarbete med sensus  Stort tack till Thordénstiftelsen, Uddevalla Kommun Kultur och Fritid,
Lokverkstan, Hans Lindgren och Tregraf, Uddevalla, Orangecode Webbutveckling.