Medlem / Kontakt

Vill du bli medlem?

Otto Nyholm

Vi efterlyser fler medlemmar, gärna ungdomar. Medelåldern på oss aktiva medlemmar idag har börjat bli hög! Glädjande nog har vi fått ungdomar i gruppen.

Det är viktigt att vi når ut och får visa upp vad vi åstadkommit.

Som medlem kan du hjälpa till med allt möjligt inom modellbygge samt själv komma med synpunkter och idéer. Du träffar nya vänner inom föreningen som hjälper till med byggen och mycket mer.

Aktiv medlem: 500 kr./år. 

Medlem: 100 kr./år

Du betalar på bankgiro 5806-3041 eller swishar till: 123 039 06 90

Alla som är intresserade är välkomna att besöka oss på våra visningskvällar sista tisdagen i månaden mellan kl. 18.00 – 20.00.

Entré 80 kr. Kaffe med dopp ingår.

Har du minnen från Lelångenbanan? Kontakta oss, vi vill gärna få till oss berättelser, foton eller föremål.

 

 
 

(Femårsplan 2023-2027).

Vår anläggning från Uddevalla hamn till Bengtsfors är färdigutbyggd i våra egna lokaler på Ängevi, Ängebacken (arbetslivsmuseum).

Vi erbjuder aktiviteter för allmänheten, såsom ”körningar”, öppet hus, bildvisningar och föreläsningar.

Vi värvar fortlöpande och efter kapacitet nya medlemmar, i första hand ungdomar.

 

Vår värdegrund

  • Varje enskild medlem skall känna sig sedd och bekräftad.
  • Vi skall alltid bemöta varandra med respekt och värdighet. Vi bryr oss om varandra.
  • Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning, skall känna sig trygga och välkomna i vår förening.
  • Glädje och gemenskap är starka drivkrafter i vår verksamhet.

Kontakt

Här kan du ladda ned senaste utgåvan av Lelångennytt.

Här kan du ladda ned Sällskapet Lelångenbanans folder.

Här kan du ladda ned Sällskapet Lelångenbanans stadgar. 

Här kan du ladda ned Sällskapet Lelångenbanans vision och värdegrund.