Spåren efter en försvunnen järnväg
 

   
Man kan vara antingen fullvärdig medlem eller stödjande medlem.
Det förstnämnda kostar 500 kr/år och förutsätter ett aktivt medlemskap i Sällskapets löpande verksamhet.  
Stödmedlemskap kostar 100 kr/år och stödmedlemmar är välkoman att utan rösträtt delta på medlemsmöten och årsmöte samt att besöka oss i våra lokaler och titta på vad vi håller på med.

Vill du bli stödmedlem kan du betala in 100 kr på vårt konto 5806-3041. Du måste tydligt på avin eller via mail (se mailadresser nedan) ange namn, adress, telefonnummer och eventuell e-postadress så vi kan hålla kontakt med dig och ge dig information om vår verksamhet.
 

Stödjande: 100 kr / år
Fullvärdig: 500 kr/år
Bg: 5806-3041

Kontaktuppgifter:  info(at)lelangenbanan.se
 

Bengt    egers2(at)gmail.com

 
Lars-Inge     lars.inge(at)lelangenbanan.se

Våra sponsorer