< Utställning i Färgelanda 2012 Startsida
 


Sällskapet Lelångenbanans
utställning i Färgelanda 2012
 


Fredag den 1 Juni 2012 öppnades Sällskapet Lelångenbanans utställning i Färgelanda.
Innan öppnandet gjordes några justeringar av klubbens medlemmar.
 

 
Sällskapet sitter på första parkett vid invigningen.
 

 

Kultur- och fritidschef Krystyna Skjelfoss öppnar uts
tällningen
 

Torbjörn Jacobsson från
kommunen håller tal

Morgan & Nore
En sångare "underhöll" men musikstilen passade inte åskådarna.
 

Sibylla & Linge
 

Arne på Tegen som körde rälsbuss på Lelångenbanan.
 

Två damer

Torbjörn Hermansson &
Lennart Olofsson
 

Håkan

Nore håller tal och
öppnar utställningen
 

Kommunalråd Peter Johansson
 & Roy Ferling
 

 

Nu går alla upp till utställningen

Modulen med Stora Bön.
 

 

Bengt & Bengt

Svante Forsaeus som
skrivit boken " Lelångenbanan"