Foton från sträckan
Skällsäter - Bäckefors

     

Byggnation    Lelångenbanan   Modellen   Nutiden   Länkar   Ängebacken  

 

 


 

 


 

 


Det har blivit en körväg av banvallen norr om Skällsäter station

 


Här har järnvägen gått, nu är det ett fält med havre.

 


Strax söder om Bäckevarv finns en bro.

 


Här växer skogen upp på banvallen

 

 

 


Vid Arnebyn finns rester av en bro över Valboån.

 


 

 


Banvallen på Bred Mosse

 

 

 


Den gamla banvallen norr om Bred Mosse

 


Strax söder om Bäckefors finns en överfart över ett vattendrag.

 


Bäckefors nya stationshus uppfördes 1930. I förgrunden passerar Norgebanan, fd Dalslands Järnväg (DJ). Bäckefors blev Lelångenbanans slutstation då trafiken till Bengtsfors Västra upphörde den 28 maj 1960 fram till och med att hela banan lades ned 1964. Persontrafiken på den normalspåriga Norgebanan slutade att stanna här fyra år senare.

 

.

Byggnation    Lelångenbanan   Modellen   Nutiden   Länkar   Ängebacken  

 

 

Nutida foton från Lelångenbanan