Foton från sträckan
Högsäter - Skällsäter

 


                    Högsäter (km 41.6)                          Foto: Anders Hansson

 


 

 


Magasinet vid Högsäter station

 


 

 


 

 


 

 


Bron över bäcken vid södra Öxnäs

 


 

 


Banvallen vid Södra Öxnäs

 


Igenväxt banvall vid Södra Öxnäs

 


Banvallen vid Södra Öxnäs

 


Banvallen vid idrottsplatsen Genevi

 


 

 


 

 


 

 


Bron över Valboån vid Tångelanda

 


Norr om Högsäter innan Tångelanda gick banan över Valboån.
Foto: Anders Hansson

 


 

 


Tillverkningsskylten finns fortfarande kvar 114 år efter tillverkning. På den står Göteborgs Mek Werkstad 1894.

 


Foto: Anders Hansson

 


 

 


 

 


 

 


 

 


Lastkajen vid Tångelanda station

 


Banvallen norr om Tångelanda

 


 

 

 

Byggnation    Lelångenbanan   Modellen   Nutiden   Länkar   Ängebacken     

 

 

Nutida foton från Lelångenbanan