Foton från sträckan
Hjärtsäter - Högsäter

     

Det finns bara två par grindstolpar och en grind kvar i Hjärtsäter
efter nedläggningen av Lelångenbanan.

 


Hjärtsäter

 

 

 


Högsäter station


 

 

 

Nutida foton från Lelångenbanan