Foton från sträckan
Ödeborg - Färgelanda

     

 


Ödeborgs station

 


 

 


Baksidan av Ödeborgs station

 


Rester av spåret

 


Ödeborgs station sedd norrifrån

 


Rälsen har använts till att göra räcke av.

 


S

 


                                        Lelångenbanan med Valboån till vänster                               N

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


Valboskolan i bakgrunden och Valboån. Lelångenbanan som numera är gångväg.

 


Valboån skymtar till vänster

 


Infarten till Färgelanda.

 


Vägen och hotellet i Färgelanda

 


Lelångenbanan gick genom den vita tillbyggnaden på vänstra kanten.

 


 

 

 

Nutida foton från Lelångenbanan