Foton från sträckan
Ellenö - Ödeborg
     

  

 


Vid vägen till Rubbestad.
Bilden är tagen i sydlig riktning.

 

 


 

 


 

 


Till vänster är parken i Ödeborg.
Fram till parken har det bara varit en stig men från parken och till Ödeborg är det en bra väg.

 


Bilden är tagen söderut med parken på höger sida.

Vi närmar oss parkeringen till Ödeborgsparken.

 

Nu närmar vi oss Ödeborg.

 


Ödeborg station.

 


 

 

.

 

 

Nutida foton från Lelångenbanan