Foton från sträckan
Nättjebacka - Ellenö
     

 


Rosendalen. Fotot är tagit i sydlig riktning.

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


Fotot är tagit i sydlig riktning.

 


Fotot är tagit i sydlig riktning.

 


Lelångenbanan går till höger och korsas av Postiljonsvägen åt vänster.
Fotot är tagit i sydlig riktning.

 


Fotot tagit i riktning söderut

 


Fotot tagit i riktning söderut

 


 

 


Fotot tagit i riktning söderut

 


 

 


 

 


Banvaktstuga nr 5 strax söder om Sundsbron.

 


 

 


 

 


 

 


Bergsskärningen mot Sundsbron

 


Sundsbron (km 23.5), är den plats där banan korsade sundet mellan Ellenö- och Östersjön. Tyvärr nedmonterades bron i samband med rivningen av banan 1964/65 och idag återstår brofundamentena på båda sidorna sundet. Längst till höger syns det södra brofundamentet.
Bron närmast är den gamla landsvägsbron som faktiskt tillkom före järnvägen. Trafiken på väg 172 överfördes till betongbron i bakgrunden då denna invigdes 1963.

 


Bilbron över sundet mellan Ellösjön och Östersjön.
Lelångenbanan gick på en bro strax öster om bilbron.
(Klicka på bilden för att se mer foton)

 


Den gamla bilvägen ner till bron.
 

 


Från järnvägsbron vräktes timmer som sedan flottades till Munkedals bruk. Till detta fanns det en lokomotor placerad i Ellenö. Tidvis var det ULB 1/Zp 142 (bevarad vid AGJ) som skötte denna tjänst.

Lelångenbanan norr om Sundsbron

 


 

 


 

 


Det finns grindar som minner om en svunnen järnväg.

 


Nu går banvallen över till att bli bilväg.

 


Strax norr om Sundsbron ligger Ellenö station (km 24.1). Stationshuset ligger öster om järnvägen.

 


Bangården har förvandlats till väg, och det är inte mycket som minner om att det gått en järnväg här. Dock finns ju stationsskylten kvar.
(Klicka på bilden för att se mer)

 


Ödeborg stationshus (km 27.4). Stationshuset ligger öster om den fd järnvägen.

 

.

 

 

Nutida foton från Lelångenbanan