Foton från sträckan
Lane - Nättjebacka

 

 


Lane station (km 11.1), är första station efter Uddevalla C.

 


 

 


 Några hundra meter norr om stationen korsas Bäveån.

 


Höghults hållplats var belägen 15.6 km norr om Uddevalla hamnstation.
Den öppnades i samband med att ULB:s hemmabygge Auto nr 1 sattes i trafik den 1 juni 1924. Hållplatsen var först belägen längre söderut än den på bilden. Fotot är taget i nordvästlig riktning och länsväg 172 skymtar i bakgrunden.

 


Stora Höghult söder om Nättjebacka. Fotot är tagit österut.

 


Bilden är tagen i riktning österut.

 


Bilden är tagen i västlig riktning

 


Bilden är tagen i riktning norrut.

 


Bilden är tagen i riktning söderut.

 


Nättjebacka station (17.6 km från Uddevalla hamn).
Här återfanns förutom stationshus även plattform, utedass och tvättstuga från banans tid.

 

 

.

 

 

Nutida foton från Lelångenbanan