Foton från sträckan
Ödskölt - Dingelvik

     

Byggnation    Lelångenbanan   Modellen   Nutiden   Länkar   Ängebacken  

 
 

 


Ödskölt station

 


Ödskölt station

 


Ödskölt magasin

 

 

 

 

 

 


I sydlig riktning

 

 

 


I sydlig riktning

 


I sydlig riktning

 

 


I sydlig riktning

 


Järnvägsbanken går alldeles bredvid väg 172

 


Samma plats men i sydlig riktning

 

 

 

 


I sydlig riktning

 


Dingelvik station låg 77.5 km från Uddevalla.
Stationshuset brann tyvärr ned någon gång på 1970- eller 1980-talet och på samma plats uppfördes detta bostadshus.

 


Lastkajen strax norr om Dingelviks f.d. station.

 

.

Byggnation    Lelångenbanan   Modellen   Nutiden   Länkar   Ängebacken  

 

 

Nutida foton från Lelångenbanan