• Sundsbron

 

 

Sundsbron låg där Lelångenbanan korsade sundet mellan Ellenö- och Östersjön, 23.5 km från Uddevalla hamnstation. Bron var, med sina tre spann totalt 72.8 meter och järnvägen gick här 13 meter över vattnet. Från bron lossades timmer som sedan flottades till pappersindustrin i Munkedal. Nedanför järnvägsbron gick landsvägsbron, som tillkom tio år innan banan invigdes.