• Lane

 

 

I Lane, 11.1 km från Uddevalla hamnstation, låg den första stationen efter Uddevalla.
Stationen var bemannad ända fram till nedläggningen 1964.
I dag är det mesta försvunnet utom stationshuset som har ungefär samma utseende och färg som det hade på den tiden då tågen gick förbi här.