Lelångenbanan 1984
foto: Peder Grahn

 

 

Min tågbana      Tågfoton      Lelångenbanan    Resor 

 

       
  Vy från Skansberget mot sydost   Taborvägen   Bron vid Bleketvägen (Norrskolan) söderifrån  
       
  Vy mot norr, strax norr om bron vid Bleketvägen   Vy mot norr, strax norr om sportstugan vid Bjursjön   Vy mot söder vid Bjursjöns norra ände  
       
  Bergsskärning vid Bjursjön   Bäcktrumma strax söder om Hogsjön   Vy mot norr vid Hogsjöns södra del  
       
  Vy mot norr vid Hogsjöns mellersta del   Grunden till pumphuset vid Hogsjön   Grunden till pumphuset vid Hogsjön  
       
  Grind vid Hogsjön   Låsmekanism till grind   Vy mot söder vid Hogsjöns norra del  
       
  Stenskoning på järnvägsbanken vid Kopperöd, strax norr om väg 172   Söder om korsning med väg 172   Norr om Kopperöd 1
       
  Norr om Kopperöd   Lane Stationshus   Vy mot söder, en km norr om Lane Station  


 

Min tågbana      Tågfoton      Lelångenbanan    Resor