Du som är medlem och har betalat medlemsavgiften (stödjande 100 kr eller fullbetalande 500 kr).
Vi vill att du skickar din mejladress till egers2(at)gmail.com för att kunna få utskick från klubben.

(at) byter du ut mot @


Nu öppnar vi upp efter pandemin.
Sista tisdagen i varje månad är ni välkomna att besöka oss 18.00 - 20.00

Nästa besök är tisdag den 31 maj


Föreningens stadgar


 

 

Spåren efter en försvunnen järnväg
 

Bakgrund
Vi nutidsmänniskor är vana vid snabba transporter i egna bilar eller i bekväma kollektiva transportmedel. Men visst är det fascinerande att det för inte mer är ett drygt ett sekel sedan fanns ett behov av att bygga en smalspårig järnväg från Uddevalla upp till Norra Dalsland. En järnväg som när den invigdes 1895 transporterade folk, post och gods i 30-40 km i timmen och som blev ett viktigt nav i Västsveriges transportsystem, inte minst under världskrigen. Många är de som under järnvägens nära 70-åriga epok pendlade från Dalsland till jobb och utbildning i Uddevalla eller som i motsats riktning tog sig till rekreations- och fritidsområden i de dalsländska skogs- och sjöområdena.

 Vi samlar dokumentation
Som stöd för bygget givetvis, men också som en del av vad vi vill kalla ett kulturhistoriskt projekt, försöker vi att få fram filmer, fotografiska bilder och annan dokumentation från Lelångenbanan och dess omgivningar. Vi  försöker också att få tag på föremål från tåg och stationer och katalogisera dessa. Ytterligare en viktig del i vårt projekt är att intervjua såväl före detta anställda som passagerare på Lelångenbanan.  
 

Vi bygger järnväg
I skala 1:87 försöker vi återskapa delar av Lelångenbanan så som den såg ut i slutet av femtiotalet. Vi kan av praktiska skäl inte bygga hela sträckan Uddevalla-Bengtsfors och vi måste koncentrera oss på landskapet alldeles intill banan. Men det blir fler och fler spännande moduler som växer fram och så småningom hoppas vi att kunna visa upp vårt bygge med så många stationer och miljöer som möjligt.

Våra sponsorer

 
     

Finansiering
Att genomföra modellbyggen, att införskaffa exakta kopior av lok, rälsbussar och vagnar, att ta fram massor av fotografier och annan dokumentation kostar en hel del pengar. Vi får ett stort stöd av studieförbundet Sensus, vi har sökt och fått hjälp av Thordénstiftelsen i Uddevalla och vi lägger en hel del pengar själva, vi som är aktiva byggare och dokumentationsinsamlare.  Därutöver har vi en grupp stödmedlemmar som gynnar oss med en årlig slant. Vi hoppas att denna grupp under kommande år ska bli ännu större än vad den är idag.

Sammanfattning
Vår idé är alltså att under de närmaste åren samla på oss allt vi kan få fram om och kring Lelångenbanan. Hur den såg ut, vad den betydde för folk och företag längs den 89 km långa sträckningen. Det handlar om foton och film och det handlar inte minst om människors minnen från Lelångenbanan. Vi bygger modeller av utvalda avsnitt med i huvudsak utgångspunkt i sent 50-tal.